Modul de calcul al pensiilor - Clubul pensionarilor >

Modul de calcul al pensiilor

Modul de calcul al pensiilor

CUANTUMUL PENSIEI se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie.
PUNCTAJUL MEDIU ANUAL se determină prin împărţirea numărului de puncte, rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare, la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut de lege.
PUNCTAJUL ANUAL se determină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună.
NUMĂRUL DE PUNCTE realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

Pentru PERIOADELE ASIMILATE stagiului de cotizare,
la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obţinute în perioadele respective (cu excepţia altor categorii de pensii decât pensia de invaliditate) sau salariul minim brut sau net;
b) 25% din salariul mediu brut lunar din perioadele respective, în cazul în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învăţământului superior, pe durata normală a studiilor (cu condiţia absolvirii acestora), a satisfăcut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat sau salariul minim brut sau net.

Pentru stagiul potenţial, acordat asiguraţilor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: 0,75 puncte pentru gradul l de invaliditate, respectiv handicap grav; 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv handicap accentuat; 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv handicap mediu.
Punctajul anual al asiguratului nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un an calendaristic, pentru stagiul de cotizare realizat după data de 1 aprilie 2001.

Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

CNPAS comunică anual asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare.

VALOAREA UNUI PUNCT DE PENSIE se calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut lunar, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul ieşirii la pensie.

Dacă se constată abateri mai mari de 10% între salariul mediu brut lunar realizat faţă de cel prognozat, CNPAS, de comun acord cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu Ministerul Finanţelor Publice, va recalcula valoarea punctului de pensie pe baza unei noi prognoze a salariului mediu brut lunar.

Postări populare

 
****************
***************