"Sf. Nectarie" aici este Clubul pensionarilor din Sectorul 6 - Clubul pensionarilor >

"Sf. Nectarie" aici este Clubul pensionarilor din Sectorul 6

Voi ati descoperit Grupulul pensionarilor din sectorul 6 al capitalei?
Eu am gasit aceasta adresa:

Complex de servicii sociale "Sf. Nectarie"

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE "SF. NECTARIE"

Multimedia: Inaugurarea Complexului de Servicii Sociale „Sf. Nectarie”

Complexul de servicii SF. NectarieComplexul de Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie este unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C. Sector 6), înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti.
Complexul de Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie funcţionează în Municipiul Bucureşti, la adresa din B-dul Uverturii, nr. 81, Sector 6. Acesta este alcătuit din trei componente, şi anume:
  • Componenta rezidenţială - (regim instituţionalizat) este destinată persoanelor vârstnice care au domiciliul legal pe raza sectorului 6 şi îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare (funcţionează în corpul A al clădirii).
  • Grupul seniorilor - Grupul destinat atât persoanelor vârstnice instituţionalizate în cadrul complexului de servicii, cât şi a persoanelor vârstnice din comunitatea locală. Grupul este amenajat în corpul A al clădirii.
  • Componenta recuperare şi integrare socială - funcţionează în corpul B al clădirii.

Multumesc ca citesti acest blog. Te mai astept!
Enhanced by Zemanta

Postări populare

 
****************
***************